thực đơn

thực đơn tối

Hàu | Quất

Ngán | Rau muống

Bào ngư | Quýt 

Cà chua | Tía tô

Sweet shrimp | Green apple

Củ cải | Gừng

Willow leaf fish | Bread fruit

Gà H'mong | Cà cuống

Cua | Trứng

Bò | Trám

Cừu | Đậu phộng

Gạo | Nấm

Hoa tam thất | Hắc kì tử

Tỏi đen | Dứa

Bao gồm đồ uống không cồn: 3,090,000 VND++

Bao gồm đố uống có cồn: 3,490,000 VND++

Bao gồm rượu vang: 3,890,000 VND++

Không bao gồm 7% phí dịch vụ và 8% VAT

thực đơn trưa

Hàu | Quất

Ngán | Rau muống

Sweet shrimp | Green apple

Củ cải | Gừng

Willow leaf fish | Bread fruit

Cừu | Đậu phộng

Gạo | Nấm

Tỏi đen | Dứa

Giá

1,400,000 VND++ / người

Không bao gồm 7% phí dịch vụ và 8% VAT

thực đơn trưa

Hàu | Quất

Ngán | Rau muống

Sweet shrimp | Green apple

Củ cải | Gừng

Willow leaf fish | Bread fruit

Cừu | Đậu phộng

Gạo | Nấm

Tỏi đen | Dứa

Giá

1,400,000 VND++ / người

Không bao gồm 7% phí dịch vụ và 8% VAT

thực đơn

thực đơn tối

Hàu | Quất

Ngán | Rau muống

Bào ngư | Quýt 

Cà chua | Tía tô

Sweet shrimp | Green apple

Củ cải | Gừng

Willow leaf fish | Bread fruit

Gà H'mong | Cà cuống

Cua | Trứng

Bò | Trám

Cừu | Đậu phộng

Gạo | Nấm

Hoa tam thất | Hắc kì tử

Tỏi đen | Dứa

Bao gồm đồ uống không cồn: 3,090,000 VND++

Bao gồm đố uống có cồn: 3,490,000 VND++

Bao gồm rượu vang: 3,890,000 VND++

Không bao gồm 7% phí dịch vụ và 8% VAT

thực đơn trưa

Hàu | Quất

Ngán | Rau muống

Sweet shrimp | Green apple

Củ cải | Gừng

Willow leaf fish | Bread fruit

Cừu | Đậu phộng

Gạo | Nấm

Tỏi đen | Dứa

Price: 1,400,000 VND++/guest

This price does not include 7% service charge and 8% VAT

viVI